Jesteś tutaj

Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego

  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny:
    1. Dane statystyczne,
    2. Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej;
  2. Bezpieczeństwo zdrowotne;
  3. Zbiorowe zakłócenia porządku publicznego;
  4. Działania o charakterze terrorystycznym.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach