Jesteś tutaj

Zadania wydziału

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w szczególności realizuje zadania związane ze sprawami obronnymi, obroną cywilną, bezpieczeństwem imprez masowych, zarządzaniem kryzysowym, systemem powiadamiania ratunkowego, ochrony przeciwpowodziowej, prawa atomowego i łączności radiowej na potrzeby powyższych zadań oraz zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Ponadto Wydział realizuje zadania techniczne w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz łączności radiowej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach