Jesteś tutaj

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Al. Niepodległości 16/18
61-713 POZNAŃ
Telefony
61  854 99 00
61  854 99 10
Fax
61  852 73 27
61  854 99 20
E-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

 

 

dostępny dla uprawnionych użytkowników

               

   do użytku wewnętrznego

Użyteczne adresy:


Podstrona jest częścią serwisu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu .
Publikowane  mapy poglądowe obrazują wyniki monitoringu zagrożeń naturalnych i obejmuje następujące elementy:

  • zagrożenie pożarowe lasów województwa - aktualizacja dwa razy na dobę;
  • stan wód w głównych rzekach województwa oraz stan napełnienia i rezerwę powodziowa zbiornika retencyjnego "Jeziorsko" - aktualizacja raz na dobę.

Podstawą opracowania map są dane uzyskane z:
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu oraz publikowane na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach