Jesteś tutaj

Wiedza o zagrożeniach

Czy nasza wiedza o zagrożeniach jest wystarczająca?

Z pewnością za mała, by mogła dać ofiarom sytuacji kryzysowych wszelkie potrzebne umiejętności w walce z zagrożeniem lub minimalizowaniem jego skutków.

Dlatego właśnie Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - obecnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zorganizował akcję informacyjną i wydaje ulotki traktujące o różnych zagrożeniach, z którymi można się spotkać w codziennym życiu

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności WBiZK WUW w Poznaniu wyszedł z inicjatywą wydania materiałów edukacyjnych, skierowanych do dorosłych i młodzieży.
Przedsięwzięcie to wynika między innymi z postanowień ustawy o administracji rządowej w województwie, traktującej o utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku oraz koordynacji działań służb w sytuacjach zagrożeń na terenie województwa. Działania te skupiają się na zapobieganiu i przygotowaniu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, czyli odniesieniu się do przedsięwzięć, które eliminują, redukują prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy lub ograniczają jej skutki, jak również przygotowują społeczeństwo do działania w sytuacjach mogących zagrozić ich zdrowiu lub życiu.

Intencją autorów poradników jest dotarcie z powyższymi materiałami edukacyjnymi do uczniów wszystkich szkół województwa wielkopolskiego, a za ich pośrednictwem także do rodziców i członków rodzin.
Aktualnie opracowano i wydrukowano dziesięć ulotek tematycznych. w nakładzie 100 tys. egzemplarzy każdy.
Ponieważ powstają nowe zagrożenia, sytuacje kryzysowe min. trąby powietrzne (tornada), WBiZK przewiduje opracowanie i wydanie nowych ulotek, które będą wydawane sukcesywnie w miarę posiadanych własnych i pozyskiwanych z zewnątrz środków finansowych.

Powódź - ulotkaWakacje - ulotkaBezpieczna rodzina - ulotkaSepsa - ulotka

 Trzęsienie ziemi - ulotka Burza - ulotkaZima - ulotkaChemiczne zatrucie, oparzenie - ulotkaChrońmy zabytki - ulotka


 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach