Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna Wydziału

 1. Ustala się następująca strukturę organizacyjna Wydziału:
 1. Dyrektor
ZK-I
 1. Zastępca dyrektora
ZK-II 
 1. Oddział: WCZK (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego)
ZK-III
 1. Oddział Planowania Cywilnego

ZK-IV
 1. Oddział Spraw Obronnych

ZK-VI
 1. Oddział Logistyki

ZK-VII
 1. Oddział: CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

ZK-VIII
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych
ZK-IX
 1. Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
ZK-X
   
 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
 1. Oddział Spraw Obronnych
 
 1. Oddział Logistyki

 
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych

 
 
 1. Zastępcy dyrektora bezpośrednio podlegają:
 1. Oddział: WCZK
 
 1. Oddział Planowania Cywilnego
 
 1. Oddział: CPR 
 
 
 1. Stanowiskiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik.

Schemat organizacyjny wydziału

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach