Jesteś tutaj

Sprawy obronne

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - dokument jest wyrazem nowego podejścia do sprawy bezpieczeństwa narodowego. Określa on interesy narodowe i formułuje cele strategiczne w zgodzie z aktem rangi najwyższej, Konstytucją RP.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP skorelowana jest ze strategiami sojuszniczymi:

  • Koncepcją Strategiczną NATO,
  • Europejską Strategią Bezpieczeństwa,

i stanowi podstawę do opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych w szczególności Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach