Jesteś tutaj

Resuscytacja albo inaczej przywracanie do życia

Resuscytacja jest zbyt poważnym zagadnieniem aby zbywać je kilkoma zdawkowymi wskazówkami dla osoby ratującej życie drugiemu człowiekowi!

Poniższe linki prowadzą do oficjalnego dokumentu "Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej" na stronę www Polskiej Rady Resuscytacji:

Polska Rada Resuscytacji

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków
ul. Prądnicka 80

Adres do korespondencji:

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków

tel. (12) 446-69-71 (godz. 8:00-15:00), fax. (12) 446-69-72
tel./fax.: (012) 424-77-97,

e-mail: prc@prc.krakow.pl
www.prc.krakow.pl

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach