Jesteś tutaj

Redakcja serwisu

Za stronę odpowiada:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu

e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl


Odpowiedzialny za redakcję strony:

Włodzimierz Choryński

e-mail: wchorynski@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach