Jesteś tutaj

Radiacja

Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego

PO USŁYSZENIU KOMUNIKATU O ZAGROŻENIU OPADEM PROMIENIOTWÓRCZYM (SKAŻENIU PROMIENIOTWÓRCZYM) NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI!

Służby Awaryjne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki czuwają nad sytuacją radiacyjną w kraju i poza jego granicami!

W razie zajścia zdarzenia radiacyjnego w Polsce - w tym wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia, należy kontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

TELEFONY ALARMOWE

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
Dyżurny Służby Awaryjnej Prezesa PAA

Telefon całodobowy:  22 9430

Telelefon: 22 6959829

Fax:
22-695-98-55

e-mail: cezar@paa.gov.pl

W razie zagrożenia radiacyjnego należy nasłuchiwać komunikatów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez uprawnione do tego służby lub organy administracji publicznej.
Niezbędne może się okazać np.

 • zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji;
 • sprawdzenie uszczelnienia okien, drzwi, kratek wentylacyjnych oraz wszelkich szpar i szczelin, jeśli nie ma uszczelnień zrób to za pomocą mokrej tkaniny; zawiadomienie o komunikacie sąsiadów (mogą o tym nie wiedzieć);
 • zgromadzenie w pojemnikach odpowiedniego zapasu pitnej wody, żywności oraz worki plastikowe na odpadki;
 • unikanie przebywania poza pomieszczeniami (na otwartym powietrzu), używanie masek filtracyjnych w razie pobytu poza pomieszczeniami;
 • przyjęcie dawki jodu stabilnego dla zablokowania tarczycy (płyn Lugola) w ramach zorganizowanej akcji w skali państwa;
 • ograniczenie picia mleka i spożywania warzyw świeżych oraz grzybów;
 • przetrzymywanie zwierząt hodowlanych w pomieszczeniach zamknietych i przystosowanych do ich pobytu z karmieniem włącznie;
 • wykonanie innych działań zaleconych przez służby medyczne lub ratownicze w zależności od rozwoju sytuacji skażeń w konkretnym miejscu.

Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twój organizm:

 • odległość - im większa tym mniejsza dawka napromieniowania;
 • osłona - im bardziej gęste i ciężkie materiały tym lepiej;
 • czas - w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje, ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy się wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.

Państwowa
Agencja Atomistyki

Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej

 

Warto przeczytać

Nowy symbol ostrzegający przed promieniowaniem jonizującym, przedstawiający promieniowanie, czaszkę i skrzyżowane kości oraz biegnącego człowieka, został wprowadzony dla uzupełnienia tradycyjnego, międzynarodowego symbolu promieniowania, potrójnej koniczynki.

źródło: www.paa.gov.pl

Katastrofa w Czarnobylu - spór o liczbę ofiar

Dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu naukowcy wciąż dyskutują o prawdziwej liczbie ofiar. Według różnych statystyk, było to od kilkudziesięciu do ponad 300 tys. osób. "Wszystko zależy od sposobu obliczania i tego, kto liczy" - powiedział dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

(onet.pl 21.04.2006)

Zabójczy mit Czarnobyla

Rozmowa z prof. Zbigniewem Jaworowskim, wybitnym specjalistą w dziedzinie skażeń promieniotwórczych
Marcin Rotkiewicz
20 lat po awarii

Polityka - nr 15 (2550) z dnia 15.04.2006

Strony WWW - warto odwiedzić:

IEA
Instytut Energii Atomowej
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

IPJ
Instytut Problemów Jądrowych
Obiekty jądrowe wokół polski
Czarnobyl

nuclear.pl
- serwis poświęcony energetyce jądrowej
Europojska Organizacja Badań Jądrowych

CIOP - PIB
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Radiacja
Broń jądrowa

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach