Jesteś tutaj

Ochrona przeciwpowodziowa

„Plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa wielkopolskiego” - ujmuje organizację współdziałania i kierowania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie:

  1. wariant nr 1 – w sytuacji gdy nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej.
  2. wariant nr 2 –  po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Ponadto Wojewoda dysponuje opracowaną  „Oceną stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych województwa”.
Niniejszy dokument jest wypełnieniem zadań Wojewody w zakresie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa wielkopolskiego.

Do głównych elementów poddanych analizie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej poddano:

  • studium ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym;
  • projekt planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
  • ochrona ludzi i mienia przed powodzią, w aspekcie zachowania i tworzenia wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych
  • ochrona ludzi i mienia przed powodzią, w aspekcie racjonalnego retencjonowania wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych oraz sterowania przepływami wód;
  • ochrona ludzi i mienia przed powodzią, w aspekcie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze (osłona meteorologiczna i osłona hydrologiczna);
  • ochrona ludzi i mienia przed powodzią, w aspekcie kształtowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach