Jesteś tutaj

Ocena zagrożeń

 1. Awarie techniczne:
  1. Awarie budowlane,
  2. Awarie chemiczne,
  3. Awarie systemów energetycznych:
   • skutki awarii w systemach ratowniczych,
   • wpływ awarii na funkcjonowanie administracji,
   • skutki awarii w infrastrukturze,
  4. Awarie systemów teleinformatycznych,
  5. Ocena zagrożeń komunikacyjnych,
  6. Zagrożenia radiologiczne;
 2. Katastrofy naturalne:
  1. Zagrożenia powodziowe:
   • Warta,
   • Prosna,
   • Barycz,
   • Noteć,
   • Zbiorniki wodne,
   • Wykaz gmin zagrożonych powodzią,
   • Ocena stanu zagrożenia powodziowego,
  2. Zagrożenia pożarowe,
  3. Silne wiatry,
  4. Opady atmosferyczne,
  5. Długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
  6. Susze,
  7. Masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt:
   • Rośliny,
   • Zwierzęta;
  8. Masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi – epidemie.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach