Seminarium: Systemy informacji przestrzennej (GIS) w służbie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

08-10-2019

4 października br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się seminarium dotyczące systemu informacji przestrzennej (GIS) w służbie JST, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Wojewódzkie ćwiczenie obronne "Wielkopolska 2019"

17-06-2019

Zakończyło się wojewódzkie ćwiczenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego pk. "Wielkopolska 2019", tematem którego była "Realizacja zadań operacyjnych przez Wojewodę Wielkopolskiego podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych".

Konferencja pt. „Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa”

14-06-2019

30 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej", zorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej (komitet organizacyjny: Prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński, dr Rafał Kamprowski).

„Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” - wielobój sprawnościowy w Kościanie

05-06-2019

27 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kościanie odbył się już XII Wielobój Sprawnościowy pt: „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” dla szkół podstawowych z terenu miasta Kościana.

Szkolenie kierowników jednostek samorządu terytorialnego

21-05-2019

W dniach 7-10 oraz 14-17 maja br. w Żerkowie k. Jarocina odbyło się szkolenie dla starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z terenu województwa wielkopolskiego, w którym udział wzięły 234 osoby. Organizatorem szkolenia był Wojewoda Wielkopolski.

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach