Ruszył nabór projektów "Razem bezpieczniej" 2020

24-01-2020

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu trwa nabór projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

W bieżącym roku rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie państwa na realizację Programu, w całości zostanie rozdysponowana na realizację projektów w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Warsztaty szkoleniowe w Kórniku

30-10-2019

W dniach 23-25 października 2019 r., w m. Kórnik, dzięki wsparciu Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu zorganizował i przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla pracowników starostw powiatowych zajmujących się na co dzień realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. 

Ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „GNIAZDO-19”

08-10-2019

25 września 2019 r. w miejscowości Mrzeżyno odbyło się ćwiczenie praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności reagowania i współdziałania różnych służb (policji, straży pożarnej, urzędu morskiego, wojska, ochrony środowiska, SAR, straży granicznej, IMGW) podczas katastrofy ekologicznej na Bałtyku spowodowanej skażeniem substancją ropopochodną. Zadanie polegało na zapobieganiu rozszerzania się zagrożenia na morzu i na lądzie oraz na zebraniu skażonej wody do specjalnych pojemników.

Seminarium: Systemy informacji przestrzennej (GIS) w służbie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

08-10-2019

4 października br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się seminarium dotyczące systemu informacji przestrzennej (GIS) w służbie JST, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Wojewódzkie ćwiczenie obronne "Wielkopolska 2019"

17-06-2019

Zakończyło się wojewódzkie ćwiczenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego pk. "Wielkopolska 2019", tematem którego była "Realizacja zadań operacyjnych przez Wojewodę Wielkopolskiego podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych".

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach