Obowiązki dla ochrony

05-03-2021

           Dnia 2 marca 2021 roku dział obrony cywilnej Urzędu Gminy Kościan wraz kierownictwem filii Szkoła Podstawowa w Turwi  zorganizowali dla młodzieży z trzeciej klasy niecodzienną lekcję. Lekcję pod tytułem: obowiązki dla ochrony, by przybliżyć młodzieży zagadnienia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i zarazem uczcić Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej.

        Spotkanie edukacyjne rozpoczęła pani kierownik szkoły Krystyna Nowak, powitała instruktora ,jednoczesnie  inspektora ds. obrony cywilnej urzędu Bożenę Szczawik-Musiał oraz młodzież.

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi

20-01-2021

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są już dostępne na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/.

 

Ostatnie pożegnanie naszego kolegi Włodzimierza Choryńskiego

12-01-2021

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2020 r. odszedł na wieczny spoczynek nasz nieodżałowany kolega, Włodzimierz Choryński.

 

Chroń siebie i otoczenie

15-12-2020

         7 grudnia 2020 roku w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole Szkoła Podstawowa w Bonikowie zakończono cykl szkolenia i konkurs z zarządzania kryzysowego i walki z Covid-19  pod tytułem „Chroń siebie i otoczenie”, któremu patronował Wójt Gminy Kościan. Szkolenie, przekazy online były prowadzone dla uczniów klasy III.  Zagadnienia tematyczne do szkoły,  przesłano znacznie wcześniej z działu zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Kościan.

E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”

22-07-2020

E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”, opracowany w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wśród tematyki poruszanej w biuletynie na szczególną uwagę zasługują: artykuł prof. zw.

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach