Jesteś tutaj

Edukacja dla bezpieczeństwa

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu poza swoimi głównymi zadaniami prowadzi również działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką powiadamiania ratunkowego. Zajęcia prowadzone są cyklicznie i uzupełniane o elementy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Głównym założeniem, jakie kieruje pracownikami CPR jest przekonanie, że edukacja to podstawowy filar wprowadzania zmian w myśleniu o numerze alarmowym 112, a tym samym sprawniejszego i efektywniejszego powiadamiania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem zajęć w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu lub zaproszeniem pracowników Oddziału proszone są o kontakt: szkolenia_cpr@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach