Jesteś tutaj

"Computus.Net" aplikacja do ewidencja wydatków

          Aplikacja "Computus .Net"  (Rys. 1) została opracowana przez zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) w Poznaniu, pod kierownictwem Dariusza DYMKA w składzie: Grzegorz SZYMAŃSKI – projekt i programowanie, Waldemar PATERNOGA – projekt i konsultacje, Włodzimierz CHORYŃSKI – grafika i konsultacje, Tomasz HILDEBRANDT – konsultacje.

Program umożliwia ewidencjonowanie wydatków budżetu wojewody, realizowanych w skali województwa, w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, ratownictwa medycznego i powiadamiania ratunkowego (dalej zwanego budżetem ZK) w powiązaniu z ustalonymi limitami środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, archiwizowanie dokumentów księgowych oraz generowania zestawień.

 

Rys. 1

Rozliczenie budżetu ZK wg stanu na dzień bieżący – w rozliczeniu uwidaczniają się pozycje klasyfikacji budżetowej, które posiadają limity finansowe (Rys. 2).

 

Rys. 2

Ogólne rozliczenie środków w paragrafie oraz lista dokumentów obrazująca zrealizowane wydatki - przycisk „Środki wydane” (Rys. 3).

 

Rys. 3

Po użyciu przycisku „Środki zaangażowane” w dolnym oknie wyświetli się lista zapisów dotyczących środków zaangażowanych (Rys. 4).

 

Rys. 4

Zestawienia mogą być generowane w trzech kategoriach (niebieskie zaznaczenie):

  • podstawowa (za wszystko),
  • wg działów bez rezerw celowych i ogólnych,
  • wg wybranego rozdziału.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie faktur wg różnorodnych kryteriów – w tym przykładzie: kwota poniżej 50,00 zł, przedział czasu od dnia 1.06 do dnia bieżącego, dotyczy wszystkich wydatków, numer faktury (Rys. 5).

 

Rys. 5

Aplikacja umożliwia formułowanie niestandardowych zapytań SQL do bazy – w tym przykładzie: wydatki wykonane w dziale 752 z przedstawieniem danych w zadeklarowanych kolumnach (niebieskie zaznaczenie) posortowane w pierwszej kolejności wg Rozdziału dalej Paragrafu, Typu budżetu i Numeru rezerwy (Rys. 6).

 

Rys. 6

Aplikacja ma wbudowany moduł generowania raportów tekstowych – w tym przykładzie za Dział 750, Rozdział 75081 i Paragraf 4000 (Rys. 7)

 

Rys. 7

          Aplikacja pracuje z bazą danych postawioną na serwerze MySQL, co pozwala na jednoczesne korzystanie z tej samej bazy przez wielu użytkowników. Umożliwia to, między innymi, na bieżącą kontrolę wydatków przez: kierownictwo wydziału, kierowników oddziałów, osoby odpowiedzialne za realizację budżetu wydziału.

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych archiwalnych (z lat poprzednich).

Autor artykułu: Włodzimierz Choryński

​Artykuł w wersji *.pdf

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach