Jesteś tutaj

Charakterystyka województwa

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (cz. I)

 1. Położenie geograficzne;
 2. Podział administracyjny;
 3. Ludność;
 4. Klimat;
 5. Wody;
 6. Lasy:
  1. Dyrekcje Lasów Państwowych,
  2. Zagrożenie pożarowe lasów,
  3. Parki krajobrazowe;
 7. Rolnictwo;
 8. Przemysł i infrastruktura techniczna: (Ogólna charakterystyka ... cz. II)
  1. Przemysł:
  2. Rurociągi przesyłowe,
  3. Infrastruktura służby zdrowia,
  4. Infrastruktura komunikacyjna:
   • sieć drogowa,
   • infrastruktura kolejowa,
   • szlaki komunikacji wodnej,
   • komunikacja lotnicza;
  5. Infrastruktura energetyczna:
   • podstawowe pojęcia,
   • główne punkty zasilania powyżej 110 kV na terenie województwa wielkopolskiego,
   • elektrownie na terenie województwa wielkopolskiego;
  6. Infrastruktura telekomunikacyjna;
 9. Charakterystyka dóbr kultury:
  1. Najcenniejsze zabytki,
  2. Wykaz muzeów województwa wielkopolskiego;
 10. Edukacja.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach