Jesteś tutaj

Charakterystyka i ocena zagrożeń województwa

Ocena występujących zagrożeń jest podstawą planowania działań profilaktycznych, pozwala zdefiniować obszary (dziedziny), które wiążą się z największym ryzykiem występowania klęsk żywiołowych i awarii technicznych. Szczegółowa ocena z jasno wyartykułowanymi wnioskami może być podstawą tworzenia programów poprawy bezpieczeństwa naszego województwa.

Biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia wynikające z aktywnego uczestnictwa Polski w sojuszu z siłami innych państw przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi konieczne jest analizowanie zagrożeń naszego regionu pod kątem wystąpienia ewentualnych zamachów terrorystycznych.

Niezależnie od przyczyny powstania zagrożeń, społeczeństwo Wielkopolski narażone być może na szereg negatywnych ich skutków mających determinujące znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i rozwoju regionu, dlatego też celem oceny zagrożeń jest ustalenie katalogu negatywnych skutków wszelkich zdarzeń kryzysowych oraz zdefiniowanie prawdopodobieństwa, zasięgu i skali powstania tych zdarzeń w Wielkopolsce. Takie podejście do przedmiotowej sprawy pozwoli wytypować zagrożenia najbardziej realne i wymagające opracowania oddzielnych procedur w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach