Jesteś tutaj

Zagrożenie ASF. Ponadplanowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie

W czwartek 21 grudnia, w auli im. Adama Krysińskiego Starostwa Powiatowego w Złotowie, na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Marka Winiarskiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oprócz stałych członków uczestniczyli w nim goście – reprezentanci poszczególnych gmin wypełniający zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Spotkanie otworzył szef PZZK wicestarosta Daniel Sztych.

Przedmiotem narady było omówienie sytuacji związanej z możliwym wystąpieniem ogniska ASF na obszarze powiatu.
Temat szczegółowo zreferował Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przedstawił aktualną sytuację, ocenę ryzyka wystąpienia ogniska ASF na obszarze powiatu złotowskiego oraz działania jakie, w przypadku stwierdzenia choroby zobowiązana jest podjąć Inspekcja Weterynaryjna. Mówił on również o konieczności skoordynowania działań inspekcji z działaniami PZZK i zadaniach jakie wynikają z takiego zdarzenia dla starostów, wójtów, burmistrzów, zarządców dróg oraz służb inspekcji i straży.
W celu zobrazowania skali działań i konsekwencji ewentualnego stwierdzenia ogniska ASF w powiecie, Marek Winiarski przedstawił symulację z zdarzenia na konkretnym przykładem.

Profilaktyka przede wszystkim
„ASF to nieuleczalna choroba wirusowa świń i dzików. Głównym rezerwuarem są dziki. Pozostałe gatunki zwierząt są niewrażliwe na zakażenia” – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powodem szerzenia się choroby może być jednak człowiek, mimo że wirus jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, dlatego tak ważne jest codziennie, bezwzględne respektowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim istotne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, w szczególności zgłaszanie lekarzom weterynarii nowych ognisk zachorowań i padnięć świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt. Rolnikom zaleca się także kupowanie świń wyłącznie z pewnych źródeł i utrzymywanie ich w sposób wykluczający kontakt z dzikami.
Ważnym aspektem jest również stosowanie pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolnożyjących.

 

 

   

 

Tekst: 
SP w Złotowie
Zdjęcia: 
Archiwum SP w Złotowie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach