Jesteś tutaj

Wakacyjne to i owo z obroną cywilną w gminie Kościan

W ramach programu ”Ferie zimowe na sportowo dla dzieci młodzieży”, 21 i 24 lutego zorganizowano wycieczki po terenie powiatu kościańskiego pod hasłem „Zwiedzamy to czego nie znamy”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiat Kościański, Gmina Kościan i sołectwo Sierakowo, a pomagały  także sołectwa Czarkowo, Nacław, Osiek i Kiełczewo. Dzieci zwiedziły Stację Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, gdzie młodych uczestników wycieczki zaciekawił dorobek i różnorodność zgromadzonych okazów ptaków i innych zwierząt. Należy dodać, że placówka ta jest jedyną stacją badawczą w Polsce utrzymywaną przez myśliwych. Organizowane są tam kursy dla myśliwych z całego kraju na temat strzelectwa, prawidłowej oceny wieku i odstrzału zwierzyny, sokolnictwa, i inne. Młodzież w tym obiekcie poruszała się ścieżką edukacyjną, przy której mogła zobaczyć pomieszczenia ptaków blaszkodziobych, wolierę orłów, sokołów, bażantów, kuropatw, pawi, danieli, królików, zagrodę dzików i muflonów. Podczas jazdy autokarem, instruktor do spraw obrony cywilnej - Bożena Szczawik-Musiał, przekazywała uczestnikom wiedzę o zadaniach i działaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, oraz wyjaśniała jak należy prawidłowo zgłaszać zdarzenia na telefony alarmowe.
W drodze powrotnej zorganizowano i podsumowano quiz wiedzy o obronie cywilnej.

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania za wszelką pomoc finansową i organizacyjną do wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania wyjazdu wakacyjnego, m.in. wychowawcom, Powiatowi Kościańskiemu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołectwom Czarkowo i Nacław oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Kościan.

Tekst: 
Bożena Szczawik-Musiał
Zdjęcia: 
Archiwum gminy Kościan

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach