Jesteś tutaj

Szkolenie pracowników realizujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Szkolenie etatowych pracowników starostw powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu i urzędów gmin, miast i gmin oraz miast realizującymi zadania z zakresu problematyki obronnej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pn. „Realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez organy samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Głównymi celami szkolenia było omówienie zadań ciążących na organie administracji publicznej szczebla samorządowego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz przedstawienie uwag i spostrzeżeń dotyczących wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Szkolenie przeprowadzone zostało w formie wykładu i dyskusji, w dwóch turach tj. w dniach od 4 do 5 grudnia oraz od 6 do 7 grudnia 2018 r., w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.

W zakresie spraw obronnych omawiano m.in.:

  • Wnioski z kontroli wykonywania zadań obronnych oraz zasad aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru i stanowisk kierowania w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Zasadnicze zamierzenia w zakresie planowania operacyjnego w latach 2018/2019 oraz aktualizacji dokumentacji w ww. zakresie.
  • Realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z aktów prawnych na rzecz sił zbrojnych.
  • Organizację i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Przy omawianiu spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej główny nacisk skierowano m.in. na:

  • Organizację prowadzenia działań interwencyjnych polegających na podaniu preparatów ze stabilnym jodem.
  • Nowe systemy powiadamiana wykorzystywane przez WCZK.
  • Przedstawienie głównych założeń ćwiczenia wojewódzkiego WIELKOPOLSKA 2019.
  • Przypomnienie zasad zgłaszania zgromadzeń w trybie uproszczonym.
  • Wyniki kontroli, NIK oraz Szefa OCK, realizacji zadań OC w województwie.
  • Nowe regulacje ustawy prawne wodne.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach