Jesteś tutaj

Spotkanie w WBiZK

W dniu 9 czerwca br. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektora Wydziału z przedstawicielami starostw powiatowych, realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Celem zasadniczym spotkania było omówienie projektu Zaleceń Wojewody Wielkopolskiego do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz zapoznanie z katalogiem zagrożeń i siatką bezpieczeństwa dla nowej wersji Planu.

Ponadto, Dyrektor WBiZK odniósł się do mającej miejsce w czwartym kwartale 2016 r. kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej problematyki zaopatrzenia w wodę oraz do ujawnienia nowych przypadków nielegalnego magazynowania nieznanych substancji chemicznych na terenie województwa. 

 

Tekst: 
Tadeusz Banasik WBiZK
Zdjęcia: 
Roman Wojciechowski WBiZK

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach