Jesteś tutaj

Rekomendowane projekty "Programu Razem bezpieczniej"

W dniu 24 maja 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w województwie wielkopolskim.

Celem spotkania była ocena i wybór wniosków złożonych przez podmioty uprawnione, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

Spośród 40 wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji w ramach bieżącej edycji Programu, wybrano 22 projekty, które zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem weryfikacji w drugim etapie procedury naboru.

Lista projektów rekomendowanych

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach