Jesteś tutaj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chodzieży

W dniu 14 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatowego w Chodzieży, poszerzone o zaproszonych gości, wśród których byli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wraz z pracownikami zajmującymi się sprawami zarządzania kryzysowego oraz osobami, które w gminach odpowiedzialne są za wodociągi i oczyszczalnie, a także przedstawiciele GDDKiA, WZDW i ENEA Operator. 

Posiedzenie było wynikiem wniosków wyciągniętych po przeprowadzonym w dniach 18-20 października 2017 r. szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego, w którym udział wzięli starostwie, wójtowie i burmistrzowie powiatu chodzieskiego oraz przedstawiciele powiatowych służb. Przedmiotowe szkolenie odbyło się na terenie województwa pomorskiego w gminie Czersk , najbardziej dotkniętej na obszarze Polski podczas wichury z 11 na 12 sierpnia br.

Podczas posiedzenia Zespołu omówiono największe problemy, jakie mogą pojawić się na „podwórku chodzieskim” podczas zdarzeń o znamionach kryzysowych (w tym nawałnic), przede wszystkim: braku łączności, braku dostępu do osób najbardziej potrzebujących pomocy, zaniku zasilania w energię elektryczną, podtopienia, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych, aż do „zagospodarowania” ponad tysięcznej armii wolontariuszy. Dyskusja służyła wypracowaniu metod postępowania w takich sytuacjach.

Wskazane zostały kierunki dalszych działań starosty, wójtów i burmistrzów oraz poszczególnych służb do przygotowania się na wypadek omawianych zdarzeń. Wspólnie podkreślono m. in. potrzebę tworzenia w każdej gminie magazynów, które wyposażone zostaną w plandeki, młotki, listwy krawędziaki, itp. 

Poszczególne służby potwierdziły także stosowne przygotowanie do okresu zimowego.

Na koniec Starosta Powiatu Julian Hermaszczuk, korzystając z obecności mediów, wystosował apel do społeczeństwa powiatu chodzieskiego, w którym podkreślił, że mieszkańcy w znacznym stopniu sami mogą i powinni zabezpieczyć się przed skutkami anomalii pogodowych oraz trudnego okresu zimowego, gdyż pomoc, mimo chęci urzędów, służb i inspekcji, nie zawsze nadejdzie w oczekiwanym przez poszkodowanych czasie. 


 

Tekst: 
Przemysław Skonieczny SP w Chodzieży
Zdjęcia: 
Archiwum SP w Chodzieży

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach