Jesteś tutaj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina

W dniu 22 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej  Ratusza Miejskiego w Koninie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Sławomira Lorka.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, Komendanci Miejscy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Koninie, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KM Policji w Koninie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, Dyrektorzy: Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Dystrybucji Energią w Koninie.
W posiedzeniu uczestniczył również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina, Skarbnik Miasta, dwóch Radnych Rady Miasta Konina i reprezentanci Wydziałów UM w Koninie: Oświaty, Ochrony Środowiska i Centrum Organizacji Pozarządowych.

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo mieszkańców miasta w okresie letnim, m.in. w razie wystąpienia wysokich temperatur i zabezpieczenia miejsc z wodą pitną wraz z kurtynami wodnymi.
Przedstawiono informację na temat organizacji bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej – „Bezpieczne wakacje”, a także jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk miejskich i akwenów wodnych.
Poinformowano o ewentualnych zagrożeniach suszą i zagrożeniach pożarowych, wraz z podaniem aktualnych informacji o sytuacji hydrologicznej i stanie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Warcie.

Na posiedzeniu poruszono także tematykę dotyczącą: zaopatrzenia miasta w wodę i energię elektryczną w sytuacji kryzysowej oraz zagrożeń sanitarnych i weterynaryjnych, które mogą wystąpić w okresie letnim.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina przedstawił informację o stanie budynków i kamienic na terenie miasta Konina.

Po dwugodzinnej dyskusji Zastępca Prezydenta Miasta Konina Pan Sławomir Lorek podsumował posiedzenie, reasumując, iż wszystkie ww. służby są bardzo dobrze przygotowane do sezonu letniego oraz na ewentualne wystąpienie sytuacji kryzysowych.

 

Tekst: 
Marika Tomszewska-Nowicka WBiZK UM w Koninie
Zdjęcia: 
Kinga Rolewicz WBiZK UM w Koninie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach