Jesteś tutaj

Planowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie

W auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się wczoraj pierwsze w roku 2018 posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodzi wicestarosta Daniel Sztych.

Uczestniczyli w nim również Sekretarz Powiatu Andrzej Ławniczak, inspektor Adrianna Sobotka z Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie kpt. Jarosław Kołak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Łucja Greczyło, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie Helena Agatowska oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie Julia Mashel.

Posiedzenie rozpoczęło się od miłego akcentu. Wicestarosta Daniel Sztych podziękował wszystkim obecnym za dobrą współpracę w 2017 roku, wyraził również nadzieję, że w bieżącym roku będzie się ona układała równie pomyślnie.

Następnie rozpoczęto realizację sześciopunktowego porządku obrad. W pierwszej kolejności Adrianna Sobotka omówiła sprawozdanie z działalności PZZK w minionym roku, następnie przedstawiła  kalendarzowy plan pracy Zespołu na rok 2018. Oba dokumenty przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia mł. insp. Robert Chwedczyk szczegółowo zreferował temat dotyczący działań policji w przypadku groźby zaistnienia bądź też zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym z przetrzymywaniem zakładników lub podłożeniem urządzeń wybuchowych. W 2017 roku złotowscy funkcjonariusze odebrali dwa zgłoszenia podłożenia urządzeń wybuchowych. Żadnego z nich nie potwierdzono.

Po krótkiej dyskusji na ten temat głos oddano Mirosławowi Jaskólskiemu. Dyrektor PZD przedstawił dane związane z „Akcją ZIMA” w sezonie 2017/2018. Pługopiaskarki wyjechały dotąd na drogi 172 razy i przejechały około 19,5 tysiąca kilometrów. Zużyto około 850 ton mieszanki solno-piaskowej (530 ton w odwodzie drogowym Złotów i 320 ton w obwodzie Okonek). Powiatowy Zarząd Dróg przygotowany jest do dalszej pracy.

Ostatnim sprawozdaniem było na temat „Choroby zakaźne w powiecie złotowskim” i zostało przedstawione przez Julię Mashel, przedstawicielkę PSSE.

W punkcie poświęconym dyskusji, wypracowano wniosek o wspólnym podjęciu prac nad procedurą związaną z postępowaniem z dzikimi, egzotycznymi, agresywnymi oraz niebezpiecznym zwierzętami w szczególności w zakresie wyłapania, uśpienia, uśmiercenia oraz identyfikacji.

Tekst: 
Patrycja Kajewska
Zdjęcia: 
Patrycja Kajewska
Starostwo Powiatowe w Złotowie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach