Jesteś tutaj

Narada dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

W piątek 27 października w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyła się narada, w której uczestniczyli pracownicy samorządów terytorialnych, z terenu powiatu, zajmujący się realizacją zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w tym Adrianna Sobotka – inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

W spotkaniu wzięli również udział Starosta Złotowski Ryszard Goławski, jego zastępca i jednocześnie szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Daniel Sztych, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie – mł. kpt. Krzysztof Olczak, st. asp. Kazimierz Wiebskowski i st. str. Piotr Żurek.  
Narada odbyła się zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu złotowskiego na 2017 rok i prowadzona była w ramach kontynuacji procesu doskonalenia planowania oraz realizacji zadań obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podczas szkolenia omówiono wiele istotnych kwestii, między innymi tematykę:

 • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w powiecie i gminie,
 • reklamowania pracowników – żołnierzy rezerwy do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • zasad postępowania administracyjnego w ramach nakładania obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
 • zadań obronnych szczebla powiatu i gminy oraz zasad ich wykonywania w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa,
 • zaleceń do planów zarządzania kryzysowego oraz nowych zasad oceny ryzyka dla zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem katalogu zagrożeń dla województwa wielkopolskiego 2017.

Spotkanie było również okazją do podjęcia rozmów, a następnie działań przygotowawczych do sezonu zimowego oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych z nim związanych. Dyskutowano nad problemami związanymi z:

 • zapewnieniem miejsc noclegowych osobom bezdomnym i pomocy osobom samotnym oraz starszym,
 • przygotowaniami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przejezdności dróg w okresie zimowym ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, które będą świadczyć usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg,
 • możliwościami zapewnienia zastępczych źródeł zasilania w energię elektryczną w przypadku długotrwałego braku prądu, osobom, dla których jego brak, powoduje zagrożenie zdrowia lub życia,
 • organizacją czasowego zakwaterowania ludności,
 • organizacją dostarczania produktów żywnościowych osobom uwięzionym w samochodach/pociągach na drogach nieprzejezdnych ze względu na intensywne opady śniegu,
 • sposobami skutecznego działania podczas braku dostaw ciepła dla dużej ilości osób,
 • zagrożeniami sezonu grzewczego.

Tekst: 
Patrycja Kajewska
Zdjęcia: 
Patrycja Kajewska
SP w Złotowie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach