Jesteś tutaj

Konkurs plastyczny i szkolenie w szkołach gminy Kościan

 W maju 2018 roku, na terenie gminy Kościan odbyło się szereg spotkań informacyjno-szkoleniowych poświęconych  bezpieczeństwu, ochronie przeciwpożarowej, realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronnych.

Okazją do spotkań z młodzieżą było podsumowanie konkursu plastycznego.
Prace zgłoszone do konkursu były na wysokim poziomi. Laureaci wyróżnionych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta - Szef Obrony Cywilnej gminy, Oddział Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kościanie.
Spotkania prowadzili:
w Starym Luboszu - Przewodniczący Rady Gminy Kościan,
w Racocie - Wójt Gminy Kościan i przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie,
w Kiełczewie - Zastępca Wójta Gminy Kościan,
w Turwi - Inspektor do spraw obronnych i obrony cywilnej UG i Komendant Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kościanie.
Animatorem wszystkich przedsięwzięć była Bożena Szczawik-Musiał - inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Gminy Kościan.

Tekst: 
Bożena Szczawik-Musiał UG Kościan
Zdjęcia: 
Archiwum Urzędu Gminy Kościan

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach