Jesteś tutaj

Konferencja HNS w Tarnowie Podgórnym

Omówienie funkcjonowania systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju było tematem konferencji zorganizowanej w Tarnowie Podgórnym przez Zarząd Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP, w której uczestniczył przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zasadniczym celem spotkania, które odbyło się w dniach 5-6 grudnia br., było przedstawienie przyjętych założeń do opracowanej nowej „Koncepcji funkcjonowania narodowego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS)” obejmującej podsystem militarny i niemilitarny, jak również zapoznanie się z wnioskami i doświadczeniami z realizacji zabezpieczenia przemieszczeń i pobytu wojsk sojuszniczych.

Nowa „Koncepcja…” przewiduje:

  • ujęcie całościowe problematyki HNS w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów;
  • nadanie Ministrowi ON oraz jego Pełnomocnikowi ds. HNS kompetencji w zakresie koordynowania zadań HNS w państwie w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
  • powołanie pełnomocników ds. HNS w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz innych instytucjach pełniących ważną rolę w systemie HNS oraz utworzenie w nich Punktów Kontaktowych HNS;
  • powołanie Narodowego Komitetu Koordynacyjnego HNS pod przewodnictwem Pełnomocnika Ministra ON ds. HNS, w skład którego wchodzić będą pełnomocnicy ministrów, wojewodów oraz innych instytucji.

 
Swoje spostrzeżenia z perspektywy państwa-gospodarza przedstawili reprezentanci zaangażowanych jednostek i instytucji SZ RP, między innymi Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk i 33 Batalionu Lotnictwa Transportowego, natomiast z perspektywy wojsk amerykańskich swoimi doświadczeniami podzielił się pułkownik Brian S. Olson - szef sztabu Mission Command Element (MCE - jednostka dowodzenia szczebla dywizyjnego dla US Army w Europie), stacjonującego w Poznaniu.

W spotkaniu, poza uczestnikami z resortu obrony narodowej, wzięli udział także przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich oraz administracji samorządowej.

Tekst: 
Marcin Radziej
WBiZK WUW Poznań

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach