Jesteś tutaj

Aplikacja do pracy na materiałach GIS

"ARCUS - GEO" aplikacja do pracy na materiałach GIS

Argus-GeoAplikacje wykorzystujące mapy cyfrowe (wektorowe i rastrowe) umożliwiające jednoczesną pracę na wielu warstwach danych, łącznie z wyświetlaniem zdjęć lotniczych (ortofotomap) jako jednej z warstw, zainspirowały autorów aplikacji „ARCUS 2005” (zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod kierownictwem Dariusza DYMKA w składzie: Grzegorz SZYMAŃSKI - programowanie, Włodzimierz CHORYŃSKI i Jerzy DEMBNY - konsultanci) do wytworzenia nowej jakościowo aplikacji. Po zapoznaniu się z wieloma standardami, wybór padł na system ESRI.
Wykorzystując środowisko programistyczne Engine ESRI, autorzy sami wytworzyli aplikację umożliwiającą wykorzystanie danych z Bazy sił i środków województwa „ARCUS 2005”, jak również warstw tematycznych przygotowywanych przez poszczególne inspekcje służby i straże oraz komórki organizacyjne Urzędu Wojewódzkiego. W ten sposób powstało środowisko - "Arcus-Geo"- do pracy na materiałach GIS z funkcjonalnościami odpowiadającymi z aplikacji ArcView ESRI (Rys. 1).

Źródłem danych wejściowych dla „Arcus-Geo” mogą być wszystkie informacje, zebrane w dowolnej formie:

  • mapa,
  • zdjęcie lotnicze,
  • obraz satelitarny,
  • wszelkiego rodzaju informacje zapisane w postaci cyfrowej - w tym eksportowane z Bazy sił i środków województwa (powiatu, gminy) „ARCUS 2005”.

Główny cel stawiany przed „Arcus-Geo” to umożliwienie szybkiego dostępu do danych oraz ich zobrazowanie na podkładzie mapowym. Aplikacja realizuje między innymi procedury dopisywania, wyszukiwania, aktualizacji i porządkowania danych. Zasadniczymi jednostkami bazy danych są rekordy składające się z pól. Rekordy te reprezentują poszczególne obiekty geograficzne lub kartograficzne, natomiast ich pola odpowiadają atrybutom. Wyprowadzanie danych polega na ich przedstawianiu w formie zrozumiałej dla użytkownika, czyli w postaci graficznej przypominającej mapę.

Użytkownik dokonuje wyboru obiektów, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru obiektów może być m.in. ich lokalizacja lub wartość atrybutów. W trakcie wyświetlania mapy cyfrowej możliwa jest zmiana sposobu prezentacji graficznej poszczególnych obiektów lub ich grup. Wizualizowana na ekranie sytuacja może być zapisana jako projekt, który po otwarciu ma zachowane warstwy, ustawienia i sposób wyświetlania obiektów. Ponadto dostępne są takie operacje, jak powiększanie i pomniejszanie fragmentu mapy, zmiana kolorów, zmiana usytuowania napisów opisujących obiekty na mapie. Wyświetlanie szczegółów uzależnione jest od skali mapy i ustawień, o których decyduje operator.

Aplikacja umożliwiają uzyskanie wydruku obrazowanych danych w postaci mapy.

Rys. 2: Przykładowe zobrazowanie danych

Rys. 2

Rys. 3: Tabela danych wybranej warstwy

Rys. 3

Rys. 4: Tabela danych wybranego obiektu

Rys. 4

Rys. 5: Wybrane jednostki w buforze 1000 m

Rys. 5

Rys. 6: Bufor 250 m od wszystkich obiektów warstw - na nowej warstwie

Rys. 6

Rys. 7: Edycja obiektów wektorowych

Rys. 7

Rys. 8: Możliwości graficzne i wstawianie obrazów

Rys. 8

Artykuł w wersji *.pdf

Autor artykułu: Dariusz Dymek

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach