Jesteś tutaj

Akty prawa miejscowego

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego związane z merytoryczną działalnością Oddziału:

Zarządzenie nr 181/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości bojowej obronnej państwa systemu stałych dyżurów

Zarządzenie nr 382/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie zorganizowania stanowisk kierowania Wojewody Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 460/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych w województwie wielkopolskim do objęcia ich militaryzacją

Zarządzenie nr 172/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie koordynowania kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa wielkopolskiego

Zarządzenie nr 631/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie określenia zasad realizacji zadań wykonywanych na poziomie powiatowym w ramach przygotowań obronnych państwa na terenie województwa wielkopolskiego

Zarządzenie nr 5/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 13/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS)

Zarządzenie nr 221/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zorganizowania stanowisk kierowania Wojewody Wielkopolskiego

Zarządzenia Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z merytoryczną działalnością Oddziału:

Zarządzenie nr 35/10 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach