Jesteś tutaj

Wojewódzkie ćwiczenie obronne "Wielkopolska 2019"

Zakończyło się wojewódzkie ćwiczenie obronne z elementami zarządzania kryzysowego pk. "Wielkopolska 2019", tematem którego była "Realizacja zadań operacyjnych przez Wojewodę Wielkopolskiego podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych".

Celem głównym ćwiczenia była weryfikacja trafności przyjętych rozwiązań w dokumentach planistyczno-organizacyjnych w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz osób czasowo przebywających na terenie województwa), pod względem:
- procedur i planów realizacji zadań z planu operacyjnego funkcjonowania województwa,
- procedur reagowania kryzysowego i modułów zadaniowych z planu zarządzania kryzysowego województwa,
- rozwiązań dotyczących sposobów realizacji procedur i kart realizacji zadań z planu obrony cywilnej województwa,

Ćwiczenie nie miało „pokazowego” charakteru. Główne jego przedsięwzięcie zostało zrealizowane metodą gry decyzyjnej dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego (w poszerzonym składzie), w oparciu o jednolite tło taktyczne i polegało na rozpatrzeniu zdarzenia z udziałem żołnierzy wojsk sprzymierzonych.

Podczas ćwiczenia "Wielkopolska 2019" rozegrano również dwa epizody praktyczne, tematem których było przyjęcie na teren województwa ludności z innych województw (w ramach ewakuacji III stopnia)

oraz dystrybucja preparatów jodowych w sytuacji zagrożenia skażeniem promieniotwórczym w wyniku awarii w elektrowni jądrowej za granicami kraju.

Znaczący udział w przygotowaniu i przebiegu gry decyzyjnej dla WZZK mieli przedstawiciele: służb ochrony lotniska Poznań-Ławica, Żandarmerii Wojskowej Wydziału w Poznaniu i Placówki w Powidzu oraz Posterunku Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy.
Rozegranie epizodów praktycznych było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu organów administracji publicznej - terenowych szefów obrony cywilnej oraz pracownikom realizującym na co dzień zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Złotowie, Urzędu Miasta Złotów oraz Urzędu Gminy Złotów.

Już we wstępnej ocenie efektów ćwiczenia można stwierdzić, że zebrane uwagi i wnioski przyczynią się do poprawienia organizacji oraz przebiegu przedsięwzięć, których celem jest bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego, jak również osób czasowo przebywających w naszym województwie.
Duża część wniosków zostanie wykorzystana podczas najbliższych szkoleń pracowników zajmujących się sprawami obronnymi, zarządzania kryzysowego i obrony cywilny w jednostkach samorządu terytorialnego.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom ćwiczenia za zaangażowanie w realizację założonych celów szkoleniowych.

Tekst: 
Tadeusz Banasik WBiZK WUW w Poznaniu
Zdjęcia: 
Archiwum: WUW, WBiZK WUW w Poznaniu, SP w Złotowie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach