Jesteś tutaj

Warsztaty szkoleniowe w Kórniku

W dniach 23-25 października 2019 r., w m. Kórnik, dzięki wsparciu Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu zorganizował i przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla pracowników starostw powiatowych zajmujących się na co dzień realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:  problematyka  ochrony zabytków - na przykładzie Zamku Kórnickiego, struktury w ochronie przed powodzią, łączność radiowa w województwie, działania interwencyjne w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego, koncepcja funkcjonowania wspólnej bazy magazynowej powiatów i gmin, proces przygotowania szkolenia dla zespołu zarządzania kryzysowego na temat związany z przyjęciem ludności ewakuowanej w ramach ewakuacji III stopnia.
W szkoleniu uczestniczył również Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  Urzędu Miasta Poznania, który przedstawił działanie organu administracji publicznej na przykładzie wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Poznaniu. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję do dyskusji, wymiany poglądów oraz wyjaśnienia wielu nurtujących kwestii związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Tekst: 
WBiZK WUW Poznań
Zdjęcia: 
Archiwum WBiZK WUW Poznań

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach