Jesteś tutaj

Szkolenie kierowników jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 7-10 oraz 14-17 maja br. w Żerkowie k. Jarocina odbyło się szkolenie dla starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z terenu województwa wielkopolskiego, w którym udział wzięły 234 osoby. Organizatorem szkolenia był Wojewoda Wielkopolski.

Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione kwestie związane z zadaniami organów administracji publicznej w dziedzinach spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Ponadto, przybliżona została problematyka dotycząca ochrony informacji niejawnych oraz działanie organu zarządzania kryzysowego na przykładzie sytuacji po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Poznaniu (4 marca 2018 r).

Duży nacisk został położony na kwestie związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, przy obecnym stanie prawnym.

Uczestnikom szkolenia przedstawiono również wyniki kontroli przygotowania województwa wielkopolskiego do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego prowadzonych w województwie przez NIK i Szefa OCK.

Informacje przekazane uczestnikom szkolenia oraz wymiana doświadczeń z pewnością posłużą wszystkim do jeszcze lepszej realizacji ciążących na nich zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, oraz obrony cywilnej, przyczyniając się tym samym do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach