Jesteś tutaj

Seminarium: Systemy informacji przestrzennej (GIS) w służbie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

4 października br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się seminarium dotyczące systemu informacji przestrzennej (GIS) w służbie JST, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu reprezentowali pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Kierownik Jerzy Dembny, starszy specjalista i licencjonowany operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP) Katarzyna Lisiecka oraz inspektor wojewódzki Adrianna Jakubowska.

Głównym założeniem seminarium było przybliżenie narzędzi GIS i ich możliwości wielkopolskim samorządowcom. Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opowiedzieli o walorach bezpłatnego projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na działania związane
z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych. Z kolei przedstawiciele GEOPOZ-u zaprezentowali zgromadzonym osobom działanie SIP-u stworzonego na potrzeby miasta Poznania.

Katarzyna Lisiecka z WCZK omówiła systemy danych przestrzennych funkcjonujące w WBiZK,  zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców województwa oraz praktyczne wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego w zarządzaniu kryzysowym.

Tekst: 
Adrianna Jakubowska

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach