Jesteś tutaj

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kościanie

19 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) gminy Kościan. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Kościan, zarazem przewodniczący GZZK, Andrzej Przybyła.

Tematyka spotkania dotyczyła działań i planów poprawy funkcjonowania kanałów i cieków wodnych na terenie Gminy Kościan będących w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Kościanie, a także zasad alarmowania w Gminie Kościan oraz ostrzegania na wypadek zagrożeń.

Zadania wykonane na ciekach wodnych w 2018 roku przedstawił kierownik kościańskiego Nadzoru Wodnego. Wyszczególnił m.in.:
1/ konserwację cieków (koszenie, odmulanie) wykonano na kanałach Olszynka i Wonieskim, generalny remont Kanału Mosińskiego wykonano na odcinku 8,8 km;
2/ konserwacja wałów przeciwpowodziowych na Kościańskim Kanale Obry 87,210 km, wał  Kanału Mosińskiego 12,600 km i Kanału Prut 15,160 km;
3/ konserwacja wałów Kanału Przerzutowego 6,770 km, Doprowadzalnika Kurza Góra 3,139 km, Kanału Wonieskiego 3,730 km, Jeziora Strykowskiego 8,160 km;
4/ roboty utrzymaniowe miały miejsce na pompowniach, jazach i zastawkach, wałach przeciwpowodziowych z przepustami i na Zbiorniku Wonieść;
5/ roboty dodatkowe: naprawy wyrw na Kanale Prut, odmulanie węzła Bonikowo, wycinka i usuwanie  drzew z cieków i wałów, usuwanie tam bobrowych i zatorów;
6/ przeprowadzano kontrole i przeglądy obiektów piętrzących.
Przedstawił  także zadania planowane przez  Nadzór Wodny Kościan w 2019 roku. Realizacja planów jest uwarunkowana środkami finansowymi przyznawanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z zabezpieczonych środków finansowych Wody Polskie rozpoczną remonty następujących cieków, które znajdują się na terenie gminy: Rów Wyskoć, Doprowadzalnik B, Kanał Przysiecki. Są także rozpisane przetargi na roboty utrzymaniowe obiektów hydrotechnicznych oraz roboty konserwacyjne wałów przeciwpowodziowych. Planowany jest też remont kapitalny kolejnych odcinków Kanału Mosińskiego. Największy problem i najkosztowniejsze zadanie to regulacja i naprawa wałów przeciwpowodziowych Kanału Prut na wysokości Sepienka i Łagiewnik. Niestety nie ma obecnie środków na tę inwestycję.

Procedurę alarmowania, ostrzegania i informowania ludności, rodzaje alarmów, stopnie alarmowe, przedstawiała zespołowi inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej.

Zebrani wysłuchali również wniosków z analizy zagrożeń oraz zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu opracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz zaopiniowali aktualizację Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i ustalili plan działania GZZK na 2019 rok.

Tekst: 
B. Szczawik-Musiał Inspektor ds. O i OC UG w Kościanie
Zdjęcia: 
Archiwum UG w Kościanie

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach