Jesteś tutaj

Ogłoszono listy projektów zaakceptowanych do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów w 2019 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Spośród 21 projektów rekomendowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, akceptację uzyskało 6 projektów. Listy rankingowe najlepiej ocenionych projektów zamieszczono na stronie Programu:
https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4266,Dofinansowanie-projektow-w-ramach-naboru-do-Programu-0392019-informacje-biezace.html
Dalsze postępowanie odbywać się będzie zgodnie z procedurą mechanizmu dofinansowania projektów, zamieszczoną pod wyżej wskazanym linkiem, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach