Jesteś tutaj

Obowiązki dla ochrony

           Dnia 2 marca 2021 roku dział obrony cywilnej Urzędu Gminy Kościan wraz kierownictwem filii Szkoła Podstawowa w Turwi  zorganizowali dla młodzieży z trzeciej klasy niecodzienną lekcję. Lekcję pod tytułem: obowiązki dla ochrony, by przybliżyć młodzieży zagadnienia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i zarazem uczcić Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej.

        Spotkanie edukacyjne rozpoczęła pani kierownik szkoły Krystyna Nowak, powitała instruktora ,jednoczesnie  inspektora ds. obrony cywilnej urzędu Bożenę Szczawik-Musiał oraz młodzież.

       Tuż po złożeniu wzajemnych życzeń na okoliczność Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej, przekaz edukacyjny prowadziła pani inspektor. Podziękowała za wspólne podjęcie tej tematyki, dla wzbogacenia wiedzy w ramach powszechnej samoobrony a szczególnie w okresie trwającej pandemii COVID-19. Definicje obrony cywilnej, jej cel wyjaśniała, że to działania systemu dla ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny  oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowiej omawiała  zadania o alarmowaniu i rodzajach alarmów i sygnałach alarmowych. Co to jest ewakuacja, jak ją prowadzić, jakie zespoły po ukazaniu się zarządzenia Wójta czy kierownika szkoły powinny zadziałać: ewidencyjno-informacyjny, zbiórki, załadunku, pomocy medycznej, weterynaryjny, rozdzielczy. Grupa słuchaczy zapoznała się ze wzorem karty ewakuacji i znakiem miejsca zbiórki do ewakuacji.

       Projekcja zdjęć obrazująca zdarzenia praktyczne - ewakuację zwierząt i podtopienia w gminie z uwagą obejrzeli, które obrazowały młodzieży obowiązki dla ochrony.

       Podsumowaniem lekcji pt. ”obowiązki dla ochrony” był krótki test pisemny.

       Na niecodzienną lekcje do Turwi i krótki przekaz o obronie cywilnej znalazł czas zastępca wójta Gminy Mirosław Duda. Wręczył upominki wyróżnionym słuchaczom oraz dwie czujki tlenku węgla, które sygnalizują w domu gdy jest czad, tzw. „cichy zabójca”.

       Organizatorzy,  przekazali grupie tego dnia maseczki ochronne i czapeczki oraz poradniki: zima, grypa-czy wiesz jak się zachować.

      Zastępca Wójta Gminy  dziękując za zaproszenie  na niecodzienna lekcje  przekazał pani kierownik  placówki  -maseczki medyczne trzywarstwowe dla społeczności szkolnej.

Sporządziła:

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

/-/ mgr Bożena Szczawik-Musiał

Tekst: 
Bożena Szczawik-Musiał

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach