Jesteś tutaj

Konferencja pt. „Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa”

30 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej", zorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej (komitet organizacyjny: Prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński, dr Rafał Kamprowski).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu reprezentowali pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, licencjonowani operatorzy UAV - (ang. Unmanned Aerial Vehicle) czyli bezzałogowego statku powietrznego (BSP) popularnie nazywanego dronem: Katarzyna Lisiecka i Lech Bańczerowski.
W ramach konferencji odbyła się praktyczna prezentacja wykorzystania dronów i robotów w formacjach, służbach, inspekcjach i strażach, w tym będącego na wyposażeniu WBiZK – Phantom’a 4 Pro.
Podczas sesji zostały poruszone kwestie kierunków rozwoju autonomicznych robotów, obszarów zastosowania w służbach, a także problemów związanych z ich wykorzystaniem.
Przedstawiciele WBiZK zaprezentowali wystąpienie pt. „Wdrażanie BSP do zarządzania kryzysowego w WBiZK WUW w Poznaniu”, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Tekst: 
Katarzyna Lisiecka
Zdjęcia: 
Archiwum WBiZK WUW W Poznaniu

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach