Jesteś tutaj

„Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” - wielobój sprawnościowy w Kościanie

27 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kościanie odbył się już XII Wielobój Sprawnościowy pt: „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” dla szkół podstawowych z terenu miasta Kościana.

Wielobój sprawnościowy organizowany jest w celu pobudzenia placówek oświatowych do aktywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, poprzez ukazanie wielości form pracy. Zamiarem organizatorów było także pozyskanie młodzieży do społecznej działalności w szeregach OC, PCK, OSP, PSD i innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem człowieka.
Organizatorem XII Wieloboju był Burmistrz Miasta Kościana – Szef Obrony Cywilnej Piotr Ruszkiewicz.
Kierownikiem XII Wieloboju była Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych – Beata Ścigała.
W Wieloboju uczestniczyły 6-osobowe drużyny reprezentujące 5 kościańskich szkoł podstawowych. Każda drużyna składała się obowiązkowo z 3 dziewcząt i 3 chłopców.
Wielobój rozgrywany był w pięciu konkurencjach:

  1. „Rzut kołem na pachołek” ( tzw. ratowanie tonącego)
  2. „Bieg z piłkami” (piłki umieszczone między brzuchem a plecami zawodników)
  3. „Test z zakresu wiedzy obronnej i ochrony ludności”  (jedna osoba wyznaczona przez zespół)
  4. „Praca w zespole” (podawanie piłki nad głową i między nogami))
  5. „Pierwsza pomoc” (resuscytacja krążeniowo-oddechowa i pozycja bezpieczna).

O wyniku końcowym wieloboju decydował czas wykonania zadań przez drużynę, a także dokładność wykonywanych czynności.
Komisja w składzie:
sędzia  główny: Kamil Olech
sędziowie: Łukasz Olejnik, Igor Jankowski, Remigiusz Górny, Adrian Wichtowski, Bogusław Kostyk
dokonała oceny i podsumowania wyników XII Wieloboju Sprawnościowego szkół m. Kościana, ustalając następującą kolejność:

  1. miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4,
  2. miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1,
  3. miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2,
  4. miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3,
  5. miejsce Zespól Szkół im. M. Konopnickiej.

Podczas Wieloboju można było zapoznać się z: prawidłowym wyposażeniem apteczki, resuscytacją na fantomie, sprzętem OC, dorobkiem Obrony Cywilnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Pomiaru ciśnienia krwi (dla dorosłych, dodatkowo, pomiar poziomu cukru we krwi) wykonywały cłonkinie PSD - Panie: Teresa Radoła (Prezes PSD Koła nr 2 w Kościanie) oraz Halina Smoczyk i Barbara Płonka.

Organizator ufundował i wręczył zwycięskim drużynom: puchary, dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowo-turystyczny)
SP Nr 3 za najlepszy wynik w konkurencji "Piersza pomoc" została dodatkowo uhonorowana pucharem ufundowanym przez Przewodniczącego HDK  PCK w Kościanie, Pana Bogusław Kostyka

Wszystkie drużyny otrzymały: dyplomy za udział, znaczki okolicznościowe, foldery i broszury OC, ZK, PCK, PSD, posiłek, słodycze i napoje.

Tekst: 
Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Zdjęcia: 
Marzena Thiel – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SP w Kościanie
UM Kościan

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach