Jesteś tutaj

Ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „GNIAZDO-19”

25 września 2019 r. w miejscowości Mrzeżyno odbyło się ćwiczenie praktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności reagowania i współdziałania różnych służb (policji, straży pożarnej, urzędu morskiego, wojska, ochrony środowiska, SAR, straży granicznej, IMGW) podczas katastrofy ekologicznej na Bałtyku spowodowanej skażeniem substancją ropopochodną. Zadanie polegało na zapobieganiu rozszerzania się zagrożenia na morzu i na lądzie oraz na zebraniu skażonej wody do specjalnych pojemników.

Ćwiczenie wizytował m. in. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

W ćwiczeniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, których rolą było obserwowanie podejmowanych działań oraz zidentyfikowanie ewentualnych problemów i sformułowanie wniosków do oceny. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udokumentowali realizowany epizod praktyczny z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (BSP).

Tekst: 
Lech Bańczerowski

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach