Jesteś tutaj

Chroń siebie i otoczenie

         7 grudnia 2020 roku w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole Szkoła Podstawowa w Bonikowie zakończono cykl szkolenia i konkurs z zarządzania kryzysowego i walki z Covid-19  pod tytułem „Chroń siebie i otoczenie”, któremu patronował Wójt Gminy Kościan. Szkolenie, przekazy online były prowadzone dla uczniów klasy III.  Zagadnienia tematyczne do szkoły,  przesłano znacznie wcześniej z działu zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Kościan.

1 grudnia br. zajęcia dla uczniów tej klasy w stylu online prowadziła z Urzędu Gminy Kościan pani inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Bożena Szczawik-Musiał i wychowawca klasy Izabela Kędziora. Dominowała w przekazie online tematyka z zarządzania kryzysowego, epidemia-pandemia a Covid -19, co to są indywidualne środki ochrony górnych dróg oddechowych. Przypomniały 10 zasad ucznia dla bezpieczeństwa swojego i otoczenia, co to jest system alarmowy, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej.  Wiele myśli poświeciła tematyce ewakuacji i zagrożeń czasu pokoju i wojny.

         Spotkanie podsumowujące edukację, konkurs online o tematyce zarządzania kryzysowego i walki z Covid -19 pod tytułem „Chroń siebie i otoczenie” prowadziła  pani dyrektor szkoły Beata Kubacka, wspólnie z inspektorem ds. obronnych i obrony cywilnej tutejszego urzędu, w obostrzeniach sanitarnych. Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła dziękował organizatorom i uczestnikom, gratulował wyróżnionym uczniom. Zaznaczając w wypowiedzi, że może kiedyś skorzystamy z Waszej pomocy do nauki w systemie online, bo gmina też niedawno system ten założyła do przekazu.

 Upominki, dyplomy podziękowania, wyróżnienia za udział w konkursie otrzymali: Klaudia Jurga, Kacper Kaczmarek, Lena Karaś, Wiktoria Kacperek, Adam Piosik,  Filip Sobierajewicz Jakub Wojciechowski, Szymon Wojtaszek. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy podziękowań i mini półprzyłbice na usta i nos. Wyróżnionych uczestników wójt obdarował czekoladowymi mikołajami.

         Organizatorzy na spotkaniu tym dziękowali za udział rodzicom, uczniom i wychowawcy.

         Wspólna fotografia zakończyła spotkanie w scenerii haseł do walki z Covid-19 i tytułem edukacji uczniów  „Chroń siebie  i otoczenie”, przygotowane przez szkołę.

Sporządziła:

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

/-/ B. Szczawik-Musiał/

 

Tekst: 
Bożena Szczawik-Musiał

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach