Ostatnie pożegnanie naszego kolegi Włodzimierza Choryńskiego

12-01-2021

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2020 r. odszedł na wieczny spoczynek nasz nieodżałowany kolega, Włodzimierz Choryński.

 

Chroń siebie i otoczenie

15-12-2020

         7 grudnia 2020 roku w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole Szkoła Podstawowa w Bonikowie zakończono cykl szkolenia i konkurs z zarządzania kryzysowego i walki z Covid-19  pod tytułem „Chroń siebie i otoczenie”, któremu patronował Wójt Gminy Kościan. Szkolenie, przekazy online były prowadzone dla uczniów klasy III.  Zagadnienia tematyczne do szkoły,  przesłano znacznie wcześniej z działu zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Kościan.

E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”

22-07-2020

E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”, opracowany w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wśród tematyki poruszanej w biuletynie na szczególną uwagę zasługują: artykuł prof. zw.

Rozstrzygnięcie etapu ministerialnego w ramach programu "Razem bezpieczniej"

21-07-2020

W dniu 16 lipca 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło Listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2020 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Spośród 20 projektów rekomendowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, akceptację kierownictwa MSWiA uzyskało 6 projektów z województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji

Ćwiczenie DEFENDER EUROPE 20

17-02-2020

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państw NATO, w tym Polski, kluczowe znaczenie miałoby wsparcie, jakie przybędzie ze Stanów Zjednoczonych, czyli największej potęgi militarnej świata. Manewry DEFENDER-Europe 20 będą dla Amerykanów i Europejczyków sprawdzianem współdziałania w czasie przerzutu wojsk amerykańskich wraz ze sprzętem przez Atlantyk do Europy oraz przemieszczania wojsk sojuszniczych i partnerskich w celu osiągnięcia gotowości bojowej i w sytuacji kryzysowej, zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem. Skala ćwiczenia będzie największa od ponad 25 lat.

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach