Łączność radiowa dla Państwowej Straży Łowieckiej

26-04-2021

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach projektu budowy radiowego systemu współpracy Rządowej Administracji Zespolonej województwa wielkopolskiego rozpoczął wdrażanie łączności radiowej dla Państwowej Straży Łowieckiej WUW.

Maseczki jednorazowe wśród mieszkańców gminy

20-04-2021

W kwietniu br. Gmina Kościan otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 65 tysięcy maseczek jednorazowych dla mieszkańców wsi z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych do walki z Covid-19. W związku z tym Wójt Gminy Kościan, mieszkańcy wsi, bardzo dziękują za indywidualne środki ochrony górnych dróg oddechowych w celu zapobiegania rozwojowi panującej pandemii Covid-19.

Obowiązki dla ochrony

05-03-2021

           Dnia 2 marca 2021 roku dział obrony cywilnej Urzędu Gminy Kościan wraz kierownictwem filii Szkoła Podstawowa w Turwi  zorganizowali dla młodzieży z trzeciej klasy niecodzienną lekcję. Lekcję pod tytułem: obowiązki dla ochrony, by przybliżyć młodzieży zagadnienia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i zarazem uczcić Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej.

        Spotkanie edukacyjne rozpoczęła pani kierownik szkoły Krystyna Nowak, powitała instruktora ,jednoczesnie  inspektora ds. obrony cywilnej urzędu Bożenę Szczawik-Musiał oraz młodzież.

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi

20-01-2021

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są już dostępne na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/.

 

Ostatnie pożegnanie naszego kolegi Włodzimierza Choryńskiego

12-01-2021

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2020 r. odszedł na wieczny spoczynek nasz nieodżałowany kolega, Włodzimierz Choryński.

 

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach