E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”

22-07-2020

E-biuletyn Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie nr 1 (1) 2020 „Pandemia”, opracowany w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wśród tematyki poruszanej w biuletynie na szczególną uwagę zasługują: artykuł prof. zw.

Rozstrzygnięcie etapu ministerialnego w ramach programu "Razem bezpieczniej"

21-07-2020

W dniu 16 lipca 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło Listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2020 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Spośród 20 projektów rekomendowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, akceptację kierownictwa MSWiA uzyskało 6 projektów z województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji

Ćwiczenie DEFENDER EUROPE 20

17-02-2020

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państw NATO, w tym Polski, kluczowe znaczenie miałoby wsparcie, jakie przybędzie ze Stanów Zjednoczonych, czyli największej potęgi militarnej świata. Manewry DEFENDER-Europe 20 będą dla Amerykanów i Europejczyków sprawdzianem współdziałania w czasie przerzutu wojsk amerykańskich wraz ze sprzętem przez Atlantyk do Europy oraz przemieszczania wojsk sojuszniczych i partnerskich w celu osiągnięcia gotowości bojowej i w sytuacji kryzysowej, zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem. Skala ćwiczenia będzie największa od ponad 25 lat.

Ruszył nabór projektów "Razem bezpieczniej" 2020

24-01-2020

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu trwa nabór projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

W bieżącym roku rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie państwa na realizację Programu, w całości zostanie rozdysponowana na realizację projektów w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Warsztaty szkoleniowe w Kórniku

30-10-2019

W dniach 23-25 października 2019 r., w m. Kórnik, dzięki wsparciu Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu zorganizował i przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla pracowników starostw powiatowych zajmujących się na co dzień realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. 

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach