Jesteś tutaj

Zarządzenie Wojewody

Zarządzenie Nr 19/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
  Załącznik nr 1 - Skład wojewódzkiej komisji lekarskie w Poznaniu
  Załącznik nr 2 - Siedziby komisji i terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich
  Załącznik nr 3 - Skład powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie Nr 80/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Zarządzenie Nr 93/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Zarządzenie Nr 101/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Zarządzenie Nr 104/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.


Zarządzenie Nr 26/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwot w sprawie ustalenia wysokości kwot wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich....


Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej dla województwa wielkopolskiegona na rok 2019

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach