Jesteś tutaj

Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2018 rok

Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa obrony cywilnej województwa wielkopolskiego w 2018 rokuPlan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa obrony cywilnej województwa wielkopolskiego w 2018 rokuCelem obrony cywilnej w województwie wielkopolskim w 2018 roku będzie:

 • aktualizacja planów obrony cywilnej,
 • dokonanie weryfikacji zachowania korelacji planu obrony cywilnej z innymi planami,
 • dokonanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w gminach, powiatach i województwie,
 • organizacja szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń obrony cywilnej,
 • integrowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączania jednostek organizacyjnych pozarządowych (OSP, WOPR oraz innych) w struktury obrony cywilnej jako formacji obrony cywilnej,
 • upowszechnianie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony,
 • rozbudowa i doskonalenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności radiotelefonicznej oraz radiowego systemu sterowania syrenami,
 • dokonanie analizy potrzeb w celu zapewnienia 100% pokrycia syrenami elektronicznymi wszystkich miast oraz miejscowości o dużym ryzyku wystąpienia zagrożenia lub zaludnienia (miejscowości turystyczne),
 • pełne wdrożenie aplikacji „ARCUS 2015 .Net” w jednostkach szczebla gminnego,
 • doskonalenie posługiwania się aplikacją „Arcus 2015. Net” w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szkolenie operatorów bazy danych w powiatach,
 • kontynuacja wdrożenia do bieżącej działalności nowej wersji aplikacji SI PROMIEŃ zgodnie z koncepcją rozwoju tego systemu informatycznego w powiatach, a także uczestniczenie w comiesięcznych sprawdzeniach łączności.

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach