Jesteś tutaj

Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2017 rok

Zasadniczym celem obrony cywilnej w województwie wielkopolskim w 2017 roku będzie:

-    kontynuacja reorganizacji formacji obrony cywilnej,

a celami pośrednimi będą:

  • upowszechnianie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony,
  • aktualizacja planów obrony cywilnej,
  • dokonanie sprawdzenia i weryfikacji kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych członków formacji obrony cywilnej,
  • rozbudowa i doskonalenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności radiotelefonicznej oraz radiowego systemu sterowania syrenami,
  • wdrożenie aplikacji „ARCUS 2015.Net” w jednostkach szczebla gminnego,
  • doskonalenie posługiwania się aplikacją „Arcus 2015.Net” w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szkolenie operatorów bazy danych w powiatach,
  • wdrożenie aplikacji „Arcus SK.Net” i zmodernizowanej aplikacji „Arcus CXII.Net”,
  • kontynuacja wdrożenia do bieżącej działalności nowej wersji aplikacji SI  PROMIEŃ zgodnie z koncepcją rozwoju tego systemu informatycznego w powiatach, a także uczestniczenie w comiesięcznych sprawdzeniach łączności.

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach