Jesteś tutaj

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ
zk@poznan.uw.gov.pl


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III) Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Jerzy DEMBNY
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 31 jdembny@poznan.uw.gov.pl
Grażyna PLENZLER
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony przeciwpowodziowej
tel. 61 854 99 37 gplenzler@poznan.uw.gov.pl
Jolanta SOBCZAK
Starszy inspektor
ds. aktualizacji danych w aplikacjach
wspomagających proces zarządzania kryzysowego
i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 38 jsobczak@poznan.uw.gov.pl
Katarzyna LISIECKA
Starszy specjalista
ds. zagrozeń technicznych
tel. 61 854 99 32 klisiecka@poznan.uw.gov.pl
Adrianna JAKUBOWSKA
Inspektor wojewódzki
ds. zagrozeń naturalnych
tel. 61 854 99 33 ajakubowska@poznan.uw.gov.pl
Dyżurni WCZK (24h)  
telefon 61 854 99 00 lub 61 854 99 10
Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Sławomir NOWICKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
  czk@poznan.uw.gov.pl
Maciej PŁÓCIENNIK
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Agnieszka HARMACIŃSKA
Inspektor
dyżurna WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Łukasz WALKIEWICZ
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Krystian KUZIMSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Karol WOJCIECHOWSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Urszula SOLARZ
Inspektor
dyżurna WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Mariola BARTKOWIAK oddelegowana do Wydziału spraw obywatelskich
Starszy inspektor
dyżurna WCZK
Rafał PIERŚCIŃSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Bartłomiej WRÓBEL
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach