Jesteś tutaj

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ
zk@poznan.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III) Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Jerzy DEMBNY
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 31 jdembny@poznan.uw.gov.pl
Joanna NAJRZAŁ-MOSZAN
Inspektor wojewódzki
ds. zagrożeń naturalnych
tel. 61 854 99 33 jnajrzal@poznan.uw.gov.pl
Grażyna PLENZLER
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony przeciwpowodziowej
tel. 61 854 99 37 gplenzler@poznan.uw.gov.pl
Jolanta SOBCZAK
Starszy inspektor
ds. aktualizacji danych w aplikacjach
wspomagających proces zarządzania kryzysowego
i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 38 jsobczak@poznan.uw.gov.pl
Katarzyna LISIECKA
Starszy specjalista
ds. zagrozeń technicznych
tel. 61 854 99 32 klisiecka@poznan.uw.gov.pl
Dyżurni WCZK (24h)  
telefon 61 854 99 00 lub 61 854 99 10
Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Sławomir NOWICKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
  czk@poznan.uw.gov.pl
Maciej PŁÓCIENNIK
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Agnieszka HARMACIŃSKA
Inspektor
dyżurna WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Łukasz WALKIEWICZ
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Krystian KUZIMSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Karol WOJCIECHOWSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Urszula SOLARZ
Inspektor
dyżurna WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Mariola BARTKOWIAK
Starszy inspektor
dyżurna WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Rafał PIERŚCIŃSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Bartłomiej WRÓBEL
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego
telefon 61 854 99 99
Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
lkrm@poznan.uw.gov.pl
Piotr GERSTENBERGER
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
   
Dariusz BIERŁA
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Elżbieta MIGDAŁ
Lekarz koordynator ratownictwa medyczngo
Tomasz BOŁDOWSKI
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Jakub KUCHARSKI
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Maciej ŚWIT
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Jan FLIEGER
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
Piotr KUDEŁKA
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach