Jesteś tutaj

Sytuacja pożarowa

MAPA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

(Monitoring zagrożenia pożarowego lasów zawieszony do 1 kwietnia 2019 r.)

 
Legenda
Opracowano na podstawie danych publikowanych na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa
(w sezonie zagrożenia pożarowego lasów)

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach