Jesteś tutaj

Organizacja Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz)

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 741) opracowana została "Instrukcja planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych". 

Instrukcja planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych

Załącznki do instrukcji

więcej informacji pod numerem telefonu: 61 854 99 78

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach