Jesteś tutaj

Oddział Spraw Obronnych (ZK-VI)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Oddział Spraw Obronnych (ZK-VI) Fax 61 854 99 60  
Zbigniew DREGER
Kierownik oddziału
 tel. 61 854 99 61 zdreger@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz STANKIEWICZ
Inspektor wojewódzki
ds. obronnych i systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 63 gstankiewicz@poznan.uw.gov.pl
Władysław WIERZBOWSKI
Inspektor wojewódzki
ds. planowania operacyjnego i programowania obronnego
tel. 61 854 99 62 wwierzbowski@poznan.uw.gov.pl
Dariusz DONDAJEWSKI
Inspektor wojewódzki
ds. akcji kurierskiej, świadczeń i reklamowania
tel. 61 854 99 64 ddondajewski@poznan.uw.gov.pl
Dariusz KRYGIER
Inspektor wojewódzki
ds. kontroli, szczególnej ochrony obiektów i militaryzacji
oraz niejawnych systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 66 dkrygier@poznan.uw.gov.pl
Wiesław MARSZAŁ
Inspektor wojewódzki
ds. gotowości obronnej i system kierowania
tel. 61 854 99 67 wmarszal@poznan.uw.gov.pl
Małgorzata BEDNARSKA-BĄCZYK
Starszy inspektor wojewódzki
ds. planowania szkolenia obronnego, HNS i CIMIC
tel. 61 854 99 68 mbaczyk@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach